Soorten Sessies

Verschillende soorten counselling / coaching
* telefonische coaching / counselling
* face to face coaching / counselling
* coaching /counselling per email
* ouderencoach
* wandelsessies.
 
Telefonische coaching / counselling
Is een veel gehanteerde methode. Het maakt het onnodig om tijd te verspillen aan reizen.
Over het algemeen houdt telefonisch coaching / counselling in dat er in overleg  twee, drie of vier keer per maand een telefoongesprek plaatsvindt. 
De telefoongesprekken duren circa 45 minuten.
 
Face to face coaching / counselling
Persoonlijke sessies zijn uitsluitend geschikt voor mensen die in de buurt wonen.
Het voordeel van face to face gesprekken is dat we ook de lichaamstaal kunnen waarnemen.
Er bestaat ook de mogelijkheid om telefonische sessies en face to face sessies naar behoefte af te wisselen.
 
Coaching /counselling per email
Sessies per e-mail worden gebruikt als ondersteuning op de face to face gesprekken en de telefonische gesprekken. E-mail werkt voor goed cliënten die zich veiliger voelen achter een toetsenbord.
 
Ouderencoach
Ouder worden hoort bij het leven. En bij het leven hoort ook om terug te kijken. Soms geeft dat vreugde, maar soms ook met verdriet en roept het vragen op. Het is fijn dat u daar met iemand over kunt praten, dit kan iemand zijn die dicht bij u staat maar soms is het ook fijn om met iemand te praten die juist geen familie of vriend is. 
 
Wandel Sessies
Dit is een counselling- / coachinggesprek dat wandelend door de natuur gevoerd wordt.
Het biedt ruimte voor stiltes en overpeinzingen. Ook het hebben van oogcontact is niet altijd noodzakelijk omdat er dingen om je heen te zien zijn. Hierdoor is het voor veel mensen vaak gemakkelijker om te praten over onderwerpen die ze moeilijkvinden of die gevoelig liggen.
 
Voordelen:
Doordat je uit de drukte van de dag weg bent, word je bewuster van jezelf.
Buiten je eigen vertrouwde wereld ben je beter in staat om nieuwe inzichten op te pikken en bestaande denkpatronen te doorbreken.
Een rustige omgeving geeft ook rust waardoor je beter in staat bent om keuzes te maken en beslissingen te nemen.
Er zijn stiltes waardoor je tijd hebt om na te denken over vragen.
 
Werkwijze
Bij alle sessies sta jij en wat je nodig hebt, centraal. Ons gesprekken gaan daarom ook over jou en de situatie waarin jij je begeeft. We kijken naar hoe de dingen zich hebben ontwikkeld in je leven en wat je er aan kunt doen om zaken op een positieve manier te veranderen. Sommige onderwerpen zijn wellicht moeilijk. Doordat je in de natuur loopt, kan dit je helpen. Je kunt namelijk de tijd nemen om over zaken na te denken, of om een inzicht in je op te nemen.
 
Voor wie
Bij de wandelsessies draait het dus niet om het aantal af te leggen kilometers. Het is geschikt voor iedereen die in staat is om te wandelen. Ik pas de route en het tempo zo nodig aan. Net zoals een regulier counseling- of coaching gesprek zijn de is wandelsessies toepasbaar bij/voor:
- Alles wat je uit balans brengt of stress veroorzaakt
- Onbestemde gevoelens van onvrede en sleur
- Onrust en lichte depressiviteit
- Ingrijpende veranderingen in leefsituatie of werk
- Ergens aan beginnen en het nooit afmaken
- Hulp tijdens en na echtscheiding
- Problemen binnen het gezin
- Verlies van een dierbare
- Vragen over zingeving
- Wanneer het aangaan of behouden van een relatie niet lukt
- Dertigercrisis /midlifecrisis
- Relatieproblemen
- Persoonlijke ontwikkeling
- Problemen met overgewicht / ondergewicht.
 
Meer weten?
Wil je nog meer weten over de wandelsessies, neem dan gerust contact met mij op.