Counselling

Wat is counselling?
Counselling is een effectieve vorm van hulpverlening waarbij op een professionele manier gewerkt wordt aan het herstellen en weer in evenwicht krijgen van een cliënt.
Counselling helpt mensen zich zelf te helpen.
 
We kennen allemaal die momenten waarin het even niet lukt in een persoonlijke situatie, privésituatie of beroepssituatie. Je kunt even niet verder op eigen houtje en hebt hulp nodig om het juiste spoor weer te gaan volgen. Professionele begeleiding helpt hierbij.
 
Een counsellor begeleidt mensen die privé of op het werk in een situatie terecht zijn gekomen die als pijnlijk, ongemakkelijk of ongewenst worden ervaren. Counseling is er op gericht om deze problemen en situaties, inzichtelijk te krijgen. Door dit inzicht leert de cliënt beter omgaan met de bestaande problemen.
De vertrouwensband tussen counsellor en cliënt is bij counselling en ook bij coaching erg belangrijk.
 
Wanneer is counselling toepasbaar?
Bij allerlei problemen op het gebied van werk of privé waarbij een cliënt uit evenwicht is geraakt, kan counselling een effectieve vorm van hulpverlening zijn om weer balans te vinden. Het is echter niet alleen bij al bestaande problemen toepasbaar. Je kunt het ook preventief gebruiken om juist te voorkomen dat iets een probleem wordt.
 
Voorbeelden waar je counselling bij kunt gebruiken:
- Alles wat je uit balans brengt of stress veroorzaakt
- Onbestemde gevoelens van onvrede en sleur
- Onrust en lichte depressiviteit
- Ingrijpende veranderingen in leefsituatie of werk
- Ergens aan beginnen en het nooit afmaken
- Hulp tijdens en na echtscheiding
- Problemen binnen het gezin
- Verlies van een dierbare
- Vragen over zingeving
- Wanneer het aangaan of behouden van een relatie niet lukt
- Dertigercrisis / midlifecrisis
- Relatieproblemen
- Persoonlijke ontwikkeling
- Problemen met overgewicht / ondergewicht
 
Duur:
Hoe lang counselling behandeling duurt is afhankelijk van de vraag waarmee u zich meldt. Counselling is een immers een individuele vorm van hulpverlening. U zult dan ook begrijpen dat de duur per persoon verschillend is.
De ervaring leert dat 3 tot 11 sessies een gemiddelde is.
 
Hoe werkt counselling?
De vertrouwensband tussen cliënt en counsellor is erg belangrijk. Vanaf het begin af aan is de counsellor hier dan ook mee bezig.
Een counsellingtraject heeft de volgende structuur: Als eerste is van belang dat wordt vastgesteld wat nu precies de hulpvraag is. Samen met de counsellor gaat de cliënt onderzoeken wat hem of haar belemmert om verder te komen. Dit onderzoek gebeurt door het voeren van gesprekken en soms met behulp van oefeningen.
 
Vervolgens wordt er gekeken hoe de cliënt functioneert en wat de eventuele mogelijkheden zijn om verder te komen. Omdat de counsellor een objectieve buitenstaander is, kan hij de cliënt een spiegel voor houden. Zo kan de cliënt zien hoe hij bepaalde dingen aanpakt, maar ook hoe hij het eventueel anders zou kunnen doen.
 
De counsellor stimuleert vervolgens de cliënt om actief met het probleem bezig te zijn.
Hij stelt de cliënt gerichte vragen om zo het zelfoplossend vermogen aan te spreken.
De bedoeling hiervan is, dat de cliënt uiteindelijk zelf de oplossing vindt, waardoor deze ook veel makkelijker wordt onthouden. Bovendien is het op die manier een oplossing die past bij jou als mens. Je hebt het immers zelf opgelost!
 
Vervolgens worden er stapjes gemaakt richting de gewenste situatie. Problemen die zich tijdens het counsellingtraject voordoen, worden uitvoerig besproken en er worden handvatten mee gegeven, zodat vergelijkbare problemen in de toekomst goed aangepakt kunnen worden.
 
Doelgroep:
Counselling is voor hen die het tijdelijk "even niet meer zien zitten" en die een steuntje nodig hebben waardoor ze in staat zijn zelf hun problemen aan de pakken.

Counselling is een vorm van hulpverlening die prima naast een reguliere en of alternatieve behandeling kan bestaan en zelfs een aanvulling daarop kan zijn.
Er wordt ook samengewerkt met huisartsen en Arbogroepen.
Een counsellor schrijft geen medicatie voor of zal het gebruik ervan afwijzen.
 
Verschil tussen counselling en coaching
Bij counselling ligt de nadruk op het aanspreken van het zelfoplossend vermogen van de cliënt. Dit heeft als voordeel dat de oplossingen die er worden gevonden, meer bij de cliënt passen, en zodoende ook beter eigen gemaakt worden.
 
Natuurlijk worden er wel eens aanwijzingen gegeven, wanneer de counsellor merkt dat een cliënt vast is gelopen. Daarnaast kijkt de counsellor ook meer naar binnen. Zo worden ook gevoelens, gedachtes en gedrag verkend omdat het voor de cliënt belangrijk is om deze op en zelfde lijn te krijgen.
 
Coaching: is meer praktisch en gaat vaak over zaken zoals werk, geld, studie, carrière, huishouden enzovoort. Hierbij draait het vaak om het doel en de stappen daar naar toe. Omdat dit nogal actiegericht is, zitten aan coaching vaak meer opdrachten en oefeningen vast.
 
Wat mag je van mij verwachten?
- een professionele hulpverlener die helpt om oplossinggericht te werken 
- ik leg het accent op de vertrouwensrelatie tussen de cliënt en mij
- ik respecteer het recht van de cliënt om zijn of haar eigen beslissingen te nemen
- ik behandel alles wat tussen de cliënt en mij plaatsvindt met respect en geheimhouding 
- ik analyseer en controleer regelmatig mijn eigen vaardigheden, ervaringen en   
  praktijkvoering
- ik misbruik mijn opleiding, vaardigheden, ervaring en positie van vertrouwen in emotioneel,
  seksueel of financieel opzicht niet.
 
Als counsellor bied ik deze professionele begeleiding aan, aan mensen die hulp nodig hebben en / of verandering in hun huidige leven willen aanbrengen. Denk hierbij aan mensen met gevoelens van diep verdriet, angst, stress, een negatief zelfbeeld, fobieën en een minderwaardigheidsgevoel. Of bijvoorbeeld aan mensen met problemen in hun relatiesfeer, met een traumatische ervaring, burnout-verschijnselen of werkgerelateerde psychische klachten.