Tarieven

Tarieven gewichtsconsulent                    
Kennismaking, inschrijving, werkmap en consult: totaal  € 75,-.
Elke vervolg consult (max. 20 minuten)  € 15,00 euro per consult.
 
Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip van het consult, dan dient hij/zij dit minimaal 24 uur voor aanvang van het consult een bericht van verhindering door te geven. Indien dit niet binnen 24 uur gebeurt, is de gewichtsconsulent gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.
 
Vergoeding zorgverzekeraar
Steeds meer zorgverzekeraars in Nederland vergoeden de consulten aan een gewichtsconsulent. De volgende verzekeraars vergoeden (gedeeltelijk) de gewichtsconsulent in de aanvullende pakketten: Zilveren Kruis Achmea, Groene Land Achmea, PWZ Achmea, Interpolis, DVZ, Delta Lloyd, OHRA, Zorg en Zekerheid en Unive.

Betaling
De cliënt betaalt voor ieder consult contant.
Indien de cliënt wenst kan de gewichtconsulent een nota zenden. Het te betalen bedrag zal dan worden verhoogd met     € 2,50 aan administratiekosten. De nota dient binnen twee weken na ontvangst van de nota te worden betaald door overmaking van het verschuldigde bedrag op het vermelde banknummer. Bij overschrijding van de betalingstermijn met 60 dagen is de gewichtsconsulent gerechtigd om vanaf de factuurdatum wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, als ook alle kosten welke een invordering met zich mee brengen, zoals incasso- en gerechtelijke kosten.
 
Aansprakelijkheid
Het advies is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen.
De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van de schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent.
 
 
Tarieven counselling
Intake gesprek (0,5 - 1 uur)
Het eerste gesprek is bedoeld om kennis te maken met elkaar. We bespreken jouw situatie, je vragen en verwachtingen. Ik leg mijn werkwijze uit en we kijken of en hoe we samen verder gaan. Het intakegesprek is € 45, -
 
Coaching- / counsellingsgesprek (+/- 1 uur)
Kosten counsellinggesprek: € 55, - per gesprek van circa 1 uur.
 
Counselling voor bedrijven en organisaties
Voor bedrijven en organisaties wordt een offerte op maat gemaakt, zowel voor individuele trajecten als voor groepen.
 
Vergoeding zorgverzekeraar
Een aantal zorgverzekeraars vergoedt de consulten voor counselling als psychosociale hulpverlening
Informeer bij uw zorgverzekeraar voor een mogelijke vergoeding.  
 
Persoons Gebonden Budgetten (PGB) kunnen ook gebruikt worden voor begeleiding door een counsellor.
 
Duur
Hoe lang de behandeling duurt bij de counselling is afhankelijk van de vraag waarmee u zich meldt. Counselling is een immers een individuele vorm van hulpverlening. U zult dan ook begrijpen dat de duur per persoon verschillend is.
De ervaring leert dat 3 tot 11 sessies een gemiddelde is.
 
Belastingaftrek
Voor zelfstandige ondernemers kan coaching of counselling aftrekbaar zijn. Ook kan aftrek mogelijk zijn als studiekosten ten behoeve van een beroep. Informeer bij de belastingdienst naar de mogelijkheden.
 
Voorkomen is goedkoper
Vraag je werkgever gerust om een counsellor of coach. Het levert jullie beiden voordeel op. Je wordt met je probleem geholpen en je werkgever is minder geld kwijt aan (toekomstige) ziektekosten door overspannenheid of een burnout.