Coaching

Wat is Coaching?
 
Coaching is meer praktisch en gaat vaak over zaken zoals werk, geld, studie, carrière, huishouden enzovoort. Hierbij draait het vaak om het doel en de stappen daar naar toe. Omdat dit nogal actiegericht is, zitten aan coaching vaak meer opdrachten en oefeningen vast.
 
De rol van de coach is:
* de cliënt helpen zichzelf te begrijpen;
* de cliënt te helpen prioriteiten te stellen in het leven;
* het helpen van veranderingen door te fungeren als klankbord;
* de cliënt te helpen om alternatieven te zien.
 
Coaching helpt mensen met:
* Het stellen van prioriteiten in hun leven
* Het verkrijgen van een beteren balans tussen werken en leven
* Het begrijpen van hun sterke en zwakke punten
* Het oplossen van persoonlijke problemen
* Het overwinnen van obstakels
* Het bereiken van hun doelen
* Het identificeren van hun levenswaarden
* Het creëren van een actieplan
* Het fungeren als een klankbord
* Het uidagen om meer te bereiken
* Het vasthouden aan hun voornemens
* Het erkennen van hun successen
* Duidelijkheid brengen in hun leven.
 
Duur:
Hoe lang coaching duurt is afhankelijk van de vraag waarmee u zich meldt. Het is net als counselling is een individuele vorm van hulpverlening.
U zult dan ook begrijpen dat de duur per persoon verschillend is.
De ervaring leert dat 3 tot 11 sessies een gemiddelde is.